Lidmaatschap SSZ Advocaten

Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht

Lidmaatschap SSZ Advocaten

De vereisten voor het lidmaatschap zijn:

 • In het bezit zijn van een stageverklaring als bedoeld in art. 9b lid 5 Advocatenwet;
 • Ten tijde van het indienen van het verzoek tot toelating als lid tenminste 7 jaar ervaring hebben met de behandeling van zaken op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht;
 • Een praktijk voeren die voor ten minste 25% bestaat uit zaken op het terrein van het sociale zekerheidsrecht, met een minimum van 35 zaken per jaar en dat ook hebben gedaan in de 4 kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin het verzoek is gedaan;
 • Tenminste 10 punten per jaar te besteden aan scholing op het gebied van Sociaal Zekerheidsrecht;
 • Eens in de 3 jaar meedoen aan een peer review;
 • Om lid te blijven moet aan bovenstaande eisen voldaan blijven worden, in het bijzonder de eis dat aantoonbaar een minimum van 35 zaken per jaar aan sociaal zekerheidsrecht worden besteed en de eis dat 10 opleidingspunten behaald zijn op het gebied van sociaal zekerheidsrecht.

Om lid te blijven moet aan bovenstaande eisen voldaan blijven worden, in het bijzonder de eis dat aantoonbaar een minimum van 35 zaken per jaar aan sociaal zekerheidsrecht wordt besteed en de eis dat 10 opleidingspunten per jaar behaald zijn op het gebied van sociaal zekerheidsrecht.

Aspirant-lidmaatschap

De vereisten voor het aspirant-lidmaatschap zijn:

 • In het bezit zijn van een stageverklaring als bedoeld in artikel 9blid 5 Advocatenwet;
 • Ten tijde van het indienen van het verzoek tot toelating als lid tenminste tenminste 3 jaar ervaring hebben met de behandeling van zaken op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht;
 • Een praktijk voeren die voor ten minste 25% bestaat uit zaken op het terrein van het sociale zekerheidsrecht, met een minimum van 35 zaken per jaar en dat ook hebben gedaan in de 2 kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin in het verzoek is gedaan;
 • Tenminste 10 punten per jaar te besteden aan scholing op het gebied van sociaal zekerheidsrecht;
 • Eens in de 3 jaar meedoen aan een peer review.

Om aspirant-lid te blijven moet aan bovenstaande eisen voldaan blijven worden, in het bijzonder de eis dat aantoonbaar een minimum van 35 zaken per jaar aan sociaal zekerheidsrecht worden besteed aan zaken op het gebied van sociaal zekerheidsrecht en de eis dat 10 opleidingspunten per jaar behaald zijn op het gebied van sociaal zekerheidsrecht..

Controle opleidingseisen en aantal behandelde zaken

Het bestuur controleert jaarlijks of er aan de opleidingseisen is voldaan en of het minimumaantal behandelde zaken is behaald. Leden en aspirantleden ontvangen daarvoor jaarlijks een controleformulier.

Peer review als entree-eis en eens in de drie jaar

Om lid te kunnen worden wordt er een peer review afgenomen door een reviewer. Deze review is kosteloos. Bij een review moet de gereviewde een lijst overleggen met de gearchiveerde zaken op het gebied van het sociaal verzekeringsrecht in het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de review wordt afgenomen. De reviewer kiest hieruit vijf willekeurige dossiers die gereviewd worden. Als de review wordt afgesloten met het resultaat voldoende, wordt er voldaan aan deze toelatingseis. Eens in de drie jaar worden leden en aspirantleden gereviewed in het kader van peer review. Daarbij worden vijf dossiers gereviewed. De kosten die daaraan verbonden zijn komen voor rekening van de leden en aspirantleden. De kosten die daaraan verbonden zijn komen voor rekening van de leden en aspirantleden en bedragen € 1.000,– (excl. Btw). De vereniging kan in de ALV besluiten een deel van de kosten te subsidiëren.