Disclaimer

Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht

Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht streeft ernaar dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is, maar is niet juridisch aansprakelijk voor onjuiste of ongepaste content. Gelieve content van die aard te verzamelen en voorzien van toelichting aan te bieden aan Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht.

Door het gebruik van deze website zegt u toe dat u gehouden bent aan algemene wettelijke voor websiteverkeer- en content vastgelegde voorwaarden & bepalingen, die onomkeerbaar van kracht worden op en vanaf de datum waarop u de site voor het eerst gebruikt.