Lid worden

Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht

  Persoonsgegevens


  Kantoorgegevens

  Contactgegevens

  Lidmaatschap

  Bekijk alle voorwaarden hier.

  Voordelen Lidmaatschap

  De SSZ stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van het sociaal verzekeringsrecht onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, zoals Kennisnet sociale zekerheid in samenwerking met Opleidingen Sociaal Recht en door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen. Daarnaast organiseert de SSZ kwaliteitstoetsing in de vorm van peer review voor de leden van de SSZ.

  Kwaliteitstoetsing

  Volgens artikel 26 Advocatenwet moeten advocaten deelnemen aan een van de vormen van kwaliteitstoetsing zoals die zijn opgenomen in de Verordening voor de Advocatuur. Een van deze vormen is peer review. Peer review staat voor krachtige intercollegiale toetsing van de kwaliteit van de advocaat en zijn/haar praktijk. Uitgangspunt van peer review is dat beroepsgenoten het beste kunnen beoordelen of een advocaat kwalitatief goed werk aflevert. Leidraad bij peer review zijn de door de vereniging ontwikkelde kwaliteitscriteria, die gebaseerd zijn op internationale normen.