Hof-Recht Advocaten

Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht

Hof-Recht Advocaten

Gorkum, mevr. mr. I.G.M. van
Tel: 070 346 95 92
Fax: 070 364 37 34
E-mail: vangorkum@hofrechtadvocaten.nl

Laan van Nieuw-Oost-Indie 133A
2593 BM Den Haag
Den Haag

www.hofrechtadvocaten.nl
vangorkum@hofrechtadvocaten.nl