De Friese Rechtshulp

Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht

De Friese Rechtshulp

Achterveld, dhr. mr. J.J.
Tel: 058 870 00 55
Fax: 058 870 00 54
E-mail: j.achterveld@frieserechtshulp.nl

Nieuweweg 11
8911 LK Leeuwarden
Noord-Nederland

www.frieserechtshulp.nl
j.achterveld@frieserechtshulp.nl