Advocaten in de Praktijk

Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht

Advocaten in de Praktijk

Ham, dhr. Mr. R.N. van der
Tel: 030 214 50 24
E-mail: vanderham@indepraktijk.com

Maliesingel 22
3581 BG Utrecht
Midden-Nederland

http://www.indepraktijk.nu
vanderham@indepraktijk.com

Postadres

Postbus 14197
3508 SG UTRECHT