Pilot

Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht

Vier rechtsbijstandverzekeraars en zes advocatenkantoren, aangesloten bij de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten, hebben een gezamenlijke pilot van één jaar uitgevoerd waarin verzekeraars rechtsbijstanddossiers uitbesteden aan advocatenkantoren. De pilot is goed verlopen. Alle deelnemende verzekeraars en advocatenkantoren zijn tevreden over de resultaten van de pilot. In het kader van de pilot zijn alle dossiers die betrekking hadden op arbeidsongeschiktheid gereviewed. Ook is de cliënt tevredenheid gemeten door de deelnemende verzekeraarts. De resultaten zijn zondermeer goed te noemen. In 56% van de zaken werd zelfs een positief resultaat behaald, hetgeen bewijst dat het werken volgens best practices en door gespecialiseerde advocaten loont!

De SSZ en verzekeraars onderzoeken momenteel hoe de samenwerking kan worden voorgezet.

Deelnemende verzekeraars

ARAG, DAS, Stichting Achmea Rechtsbijstand en Univé

Deelnemende advocatenkantoren

Strix Advocaten te Groningen, Westhoff Advocaten te Amsterdam, JLM Advocaten te Arnhem, Centrum Advocaten te Almelo, Oudegracht Advocaten te Alkmaar en Zumpolle Advocaten te Utrecht