Het sociale zekerheidsrecht

Bijna iedereen in Nederland heeft regelmatig te maken met het sociale zekerheidsrecht. Bijvoorbeeld als uitkeringsgerechtigde of als werknemer op wiens salaris premies voor de sociale zekerheidswetten ingehouden worden. Ook werkgevers komen in aanraking met het sociale zekerheidsrecht in verband met de premies die zij op het loon moeten inhouden en aan de overheid of andere uitkeringsinstanties moeten afdragen. Daarnaast moeten werkgevers het loon gedurende het eerste ziektejaar doorbetalen.

Als zich conflicten voordoen met de uitkeringsinstanties dan zijn de belangen vaak groot. Immers, het gaat meestal om het (volledige) inkomen van de cliënt, terwijl het in premiezaken ook om grote bedragen kan gaan. Bovendien is het sociale zekerheidsrecht zeer ingewikkeld. Het is daarom van belang dat de best mogelijke juridische bijstand wordt verkregen.

Specialisatie

De leden van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht Advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid. Zij kunnen cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden als werknemers en werkgevers, optimaal bijstaan bij hun probleem met de sociale zekerheid. De leden van de Vereniging beschikken over een jarenlange en uitvoerige ervaring in de sociale zekerheidrechtspraktijk.
naar boven

Voor welke zaken een gespecialiseerde sociaal zekerheidsrecht advocaat inschakelen

Voorbeelden:

Particulieren met een laag inkomen kunnen meestal in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (de zogenaamde toevoeging). Dit houdt in dat de overheid de advocaat betaalt, terwijl de cliënt slechts een eigen bijdrage hoeft te betalen, die afhankelijk is van het inkomen. Cliënten die niet in aanmerking komen voor een toevoeging, kunnen met een SSZ-advocaat afspraken maken over een aangepast tarief dat is toegespitst op de individuele omstandigheden van de cliënt.

Hoe een gespecialiseerde sociale zekerheidsrecht advocaat inschakelen

De namen van gespecialiseerde advocaten zijn ingedeeld naar Arrondissement. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de door u gekozen advocaat.