Lid worden

AANMELDINGSFORMULIER SPECIALISATIEVERENIGING SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHTADVOCATEN (SSZ)

Persoonsgegevens

Vrouw             Man

Kantoorgegevens

Lid             Aspirant-lid
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u de code "" in het vak hieronder in te vullen
!
 

VEREISTEN LIDMAATSCHAP, ASPIRANT-LIDMAATSCHAP VERENIGING SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHTADVOCATEN


LIDMAATSCHAP

De vereisten voor het lidmaatschap zijn:
  • gedurende 7 jaar als advocaat staan ingeschreven
  • tenminste een vierde van de fulltime werktijd besteed hebben aan sociaal zekerheidsrecht
  • dat tenminste ook de laatste 2 jaar gedaan hebben
  • door kennis en ervaring aantoonbare deskundigheid bezitten op het gebied van sociaal zekerheidsrecht
  • lidmaatschap van OSR Kennisnet sociale zekerheid, tenminste 10 punten per jaar te besteden aan scholing op het gebied van Sociaal Zekerheidsrecht
  • eens in de 3 jaar meedoen aan een peer review.
Om lid te blijven moet aan bovenstaande eisen voldaan blijven worden, in het bijzonder de eis dat aantoonbaar een kwart van de fulltime werktijd aan sociaal zekerheidsrecht wordt besteed, de eis van het lidmaatschap van OSR Kennisnet en de eis dat 10 opleidingspunten behaald zijn op het gebied van sociaal zekerheidsrecht (waarbij de punten voor deelname aan OSR Kennisnet meetellen).


ASPIRANT-LIDMAATSCHAP

De vereisten voor het aspirant-lidmaatschap zijn:
  • tenmiste 3 jaar als advocaat staan ingeschreven
  • in de afgelopen 2 jaar tenminste een vijfde deel van de fulltime werktijd besteed hebben aan zaken op het gebied van sociaal zekerheidsrecht
  • lidmaatschap van OSR Kennisnet sociale zekerheid en tenminste 10 punten per jaar te besteden aan scholing op het gebied van sociaal zekerheidsrecht
  • eens in de 3 jaar meedoen aan een peer review.
Om aspirant-lid te blijven moet aan bovenstaande eisen voldaan blijven worden, in het bijzonder de eis dat aantoonbaar een vijfde deel van de fulltime werktijd besteed is aan zaken op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, de eis van het lidmaatschap van OSR Kennisnet en de eis dat 10 opleidingspunten behaald zijn op het gebied van sociaal zekerheidsrecht (waarbij de punten voor de deelname aan de OSR-Kennisnet meetellen).

Voordelen Lidmaatschap

Over ons
De SSZ stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van het sociaal verzekeringsrecht onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, zoals Kennisnet sociale zekerheid in samenwerking met Opleidingen Sociaal Recht en door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen. Daarnaast organiseert de SSZ kwaliteitstoetsing in de vorm van peer review voor de leden van de SSZ.

Kwaliteitstoetsing
Volgens artikel 26 Advocatenwet moeten advocaten deelnemen aan een van de vormen van kwaliteitstoetsing zoals die zijn opgenomen in de Verordening voor de Advocatuur. Een van deze vormen is peer review. Peer review staat voor krachtige intercollegiale toetsing van de kwaliteit van de advocaat en zijn/haar praktijk. Uitgangspunt van peer review is dat beroepsgenoten het beste kunnen beoordelen of een advocaat kwalitatief goed werk aflevert. Leidraad bij peer review zijn de door de vereniging ontwikkelde kwaliteitscriteria, die gebaseerd zijn op internationale normen.